Zwijarki krawędziowe (wulstarki)

Maszyna skonstruowana jest do sterowania jednym pracownikiem. Maszyna służy do wykonania wywinięcia obrzeży blach.

Technische Daten

 NV-1
Długość robocza1020 mm
Grubość blachy (380 MPa)0.6 mm
Średnice prętów wulstarki16, 14, 12 mm
zalecone sterowanie z obu stron zarazem10 mm
 NV-2
Długość robocza2020 mm
Grubość blachy (380 MPa)0.6 mm
Średnice prętów wulstarki16, 14, 12 mm

Adresa

Bří ŠVARCOVÉ s.r.o.
Třída Tomáše Bati 1725
765 02 Otrokovice
Czech Republic

telefon

+420 577 663 740

telefon

+420 605 548 908