Stroj na výrobu okapových žlabů Z-4U, Z-5U

Stroj na výrobu okapových žlabů Z-4U, Z-5U

Stroj Z-4U, Z-5U slouží k výrobě klasických okapových žlabů o rozvinuté šířce 200mm až 400mm a nástřešních (nadokapních) žlabů o rozvinuté šířce 700mm.

Stroj se skládá ze dvou částí. Ve stáčecí části se nejprve pás plechu stočí do tvaru U, v návalkové části se pak zhotoví návalka a zadní lem. Velikost návalky je 18mm nebo 20mm. Obě části stroje mohou být spojeny dohromady, nebo mohou být použity samostatně. V návalkové části se používají tyče o průměrech 16mm, 18mm a 20mm. 


Technické údaje

Délka stroje4300 mm
Maximální délka žlabu4020 mm
Rozvinutá šířka žlabu 250 mm ÷ 400 mm
700 mm (nástřešní žlab)
Tloušťka plechu (400Mpa)0,6 mm
Produktivita stroje100 m/1 hod.
Hmotnost stroje400 kg