Тенекеджийска валцоваща машина KZ-2

е универсална валцоваща машина, която може да завърта цилиндри или леки конуси. Машината се използва главно в строително тенекеджийство, при производство на проводници и всички видове улуци в дължина 2 м. 

Благодарение на оригинална, индустриална защитена конструкция, има машината добри свойства от гледна точка на еднородност на отливката и на качеството на повърхността, дори и при ламарини което не са толкова еластични.

По желание може да се оборуди машината с валцоваща машина NV-2a, която може да прави изработки в дължина 2 м от един човек. 

Машината може да бъде оборудена с валцоващ прът с диаметър 12,14 и 16 мм.

Технически данни

Дължина на цилиндрите2020 мм
Макс. дебелина на ламарината (400 МПа)0.6 мм
Диаметър на цилиндъра70 мм
Тегло170 кг

По желание може да се оборуди машината с валцоваща машина NV-2a

По желание може да се оборуди машината с валцоваща машина NV-2a

Adresa

Bří ŠVARCOVÉ s.r.o.
Třída Tomáše Bati 1725
765 02 Otrokovice
Czech Republic

telefon

+420 577 663 740

telefon

+420 605 548 908