Гег машина с мотор S-250/50М

Това е версия на машина с мотор s-250/50. Машината се задвижва с друтактов двигател (3x400V/50Hz) с реверсия на обороти с двоен педал. 

Технически данни

Разстояние на валовете50 мм
Работна дълбочина250 мм
Максимална дебелина на ламарината при якост от 380 МПа1 мм
Мощност на двутактов двигател0.3/0.43 кВт
Работна скорост5.5/11 м/mин 
Тегло55 кг

формиращи колела

формиращи колела

Adresa

Bří ŠVARCOVÉ s.r.o.
Třída Tomáše Bati 1725
765 02 Otrokovice
Czech Republic

telefon

+420 577 663 740

telefon

+420 605 548 908